Hoe herken ik goede rauwe melk?

Ik hoor vaak de vraag: als ik ergens rauwe melk wil kopen, waar moet ik dan op letten?
Rauwe melk is een product wat van nature bacteriŽn bevat. Dit zijn zowel goede als slechte bacteriŽn. De kwaliteit van deze melk is eigenlijk afhankelijk van 2 dingen:


Het voer wat de dieren krijgen.

Kalveren op stal
Het belangrijkste is dat het voer wat de dieren krijgen zoveel mogelijk aansluit bij het natuurlijke voedsel wat het dier van oudsher eet.
Dit houdt ten eerste in, wie 'waarom voeren wij geen genetisch gemanipuleerd veevoer' heeft gelezen weet waarom, geen genetisch gemanipuleerd voedsel. Mocht men twijfelen of er genetisch gemanipuleerd voer (GMO voer) wordt gebruikt vraag dan of je een afleverbon van het veevoer mag zien.
Als op de bon staat "Dit product bevat genetisch gemodificeerde grondstoffen" dan weet je genoeg. Ten tweede het voedsel wat een koe van nature eet is gras, dus koeien die volop gras krijgen en het liefst vers gras in de wei. Dit betekent melk van dieren die als het even kan zo veel mogelijk buiten lopen. Waarmee zich er ook van moet ver gewisse of de dieren voldoende gras krijgen en niet alleen maar voer in de stal en een landje zonder gras buiten.

De kwaliteit van de bodem.

De kwaliteit van de bodem hangt voornamelijk af van de kwaliteit van de mest die op het land komt. Mest van dieren moet eigenlijk aŽroob, dit betekent door zuurstof gebruikende bacteriŽn, worden omgezet. Wij zelf werken volgens het natuurlijk kringloop systeem, waarin elk jaar 2 mestmonsters wordt genomen om de kwaliteit van de mest te volgen (zie ook: www.vbbm.nu).
Onze mest laat zien dat er gemiddeld genomen 40 tot 45% minder ammonium in de mest zit dan normaal. Verder zit er veel meer organisch gebonden stikstof in de mest. Voor verdere uitleg zie ook: Het natuurlijk kringloop systeem.
De mest dient bovengronds aangewend te worden aangezien mest injectie het bodemleven dood en de zuurstof in de grond verlaagd. Als mest bovengronds wordt aangewend kan het zonlicht eventuele schadelijke bacteriŽn en virussen doden. Bij mest injectie gebeurt dit veel minder en zullen schadelijke bacteriŽn en virussen zich ook gemakkelijker handhaven doordat de zuurstof in de bodem lager is. Want de meeste schadelijke bacteriŽn kunnen zich beter onder anaŽrobe (zonder zuurstof) omstandigheden handhaven.
Uit onderzoek van Koch bodemtechniek naar het zuurstof vermogen van de grond, in een schaal van min 300 tot plus 300 blijkt dat bovengronds aanwenden van mest tussen 200 en 300 in de plus scoort, emissie arm aanwenden met een sleepvoet (alleen tussen het gras) scoort gemiddeld 90 in de plus, en emissie arm aanwenden door middel van totale inwerking en zode bemesten (6cm diep) scoort min 200 voor zuurstof vermogen van de bodem.
Wat mineralen betreft proberen wij alle mineralen en spoorelementen in de bodem te krijgen.

De kwaliteit van de melk.

Als dieren natuurlijk voer krijgen en op goede grond lopen met veel bodemleven en voldoende mineralen dan zal de melk van goede kwaliteit zijn. Uit onderzoek in Amerika blijkt dat in melk van deze dieren zich geen salmonella of coli bacteriŽn kunnen ontwikkelen. Dit komt ook voornamelijk door het feit dat de goede bacteriŽn (melkzuur bacteriŽn) de overhand hebben en de slechte bacteriŽn niet de kans krijgen zich te ontwikkelen.
Uit een proef met rauwe melk bleek dat, bedrijven die de mest middels zode bemesten (5 cm diep) aanwenden, melk krijgen die niet meer zuur wil worden. Deze melk gaat rotten, terwijl melk van dieren waar de mest bovengronds wordt aangewend de melk door melkzuur bacteriŽn wordt omgezet en er zure melk ontstaat (zie ook www.vbbm.nu en het artikel: De invloed van een veranderde landbouw op het bodem plant dier systeem en de mens).
Steeds meer boeren kunnen hun eigen kalveren dan ook geen rauwe melk meer geven en schakelen over op kunstmelk om diaree bij kalveren te voorkomen. Wie dus goede rauwe melk wil hebben moet ook kijken of de boer zijn eigen kalveren nog rauwe melk geeft. Ook weten we van in ieder geval een melkfabriek die last heeft van verminderde kwaliteit van melk door mestinjectie. Sommige rotting bacteriŽn kunnen de pasteurisatie overleven en zorgen er voor dat de houdbaarheid terug loopt.
Deze fabriek heeft al miljoenen euro schade.
Kalveren


Reactie Contact